Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2018 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 29.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.06.2018
  • Data wejścia w życie 29.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 33/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2018 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art.5 ust. 4 pkt l i art. 15 ust. 1 i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j.Dz.U. z 2018 r. poz.450) oraz § 9 ust. 1 pkt 4 Załącznika do Uchwały Nr XXXVII/257/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian