Zarządzenie nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 4 kwietnia 2016 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie

Na podst. art. 5 c pkt 2 i art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. nr 60 poz. 373 z późn. zm.)

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 04.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.04.2016
  • Data wejścia w życie 04.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotczy
  • Nr aktu prawnego 4/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 5 c pkt 2 i art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. nr 60 poz. 373 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian