Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zławieś Wielka i jej jednostkach budżetowych

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 29.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.11.2016
  • Data wejścia w życie 29.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 54/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zławieś Wielka i jej jednostkach budżetowych
  • Podstawa prawna wydania Na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. I FPS 4/15
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian