Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2020
  • Data wejścia w życie 30.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 54/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/192/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zławieś Wielka
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian