Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia służby stałego dyżuru Wójta Gminy Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 03.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.10.2017
  • Data wejścia w życie 03.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 8/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wyznaczenia osób do pełnienia służby stałego dyżuru Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) §8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. nr 219, poz. 2218) oraz §1-5, §8 zarządzenia nr 350/2016 Wojewody Kujawsko pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie kujawsko - pomorskim.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian