Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 114/6 w miejscowości Łążyn wraz z gruntem w trybie bezprzetargowym

 

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 13.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.02.2020
  • Data wejścia w życie 13.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 8/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 114/6 w miejscowości Łążyn wraz z gruntem w trybie bezprzetargowym
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U . z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały NrXXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r.) w sprawie określenia zasad, nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian